Teisės ir viešųjų pirkimų skyrius

Uždaviniai:
  • Padėti Universitetui teisiškai įgyvendinti patvirtintą strategiją, suteiktas teises bei jo teisėtus interesus, užtikrinti jų gynybą, veiklos teisėtumą, tinkamą darbo organizavimo reglamentavimą;

  • Užtikrinti, kad Universitete vykdomi prekių, paslaugų ar darbų viešieji pirkimai būtų vykdomi pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo ir kitų teisės aktų reikalavimus, siekiant sudaryti pirkimo sutartis, leidžiančias įsigyti reikalingų prekių, paslaugų ar darbų, racionaliai naudojant tam skirtas lėšas.
Užsisakykite naujienlaiškį!
Sekite mus tinkle!

Fakultetai