Mūsų veikla

image (33)image (32)image (31)image (30)image (29)image (28)

Kasmet stotyje atliekama daugiau kaip 70 lauko eksperimentų, t.y. daugiau kaip 3000 laukelių, kurie sudaro apie 52 ha. 15 ha plotą užima įvairūs kolekciniai augynai, augalų genofondas, stacionari sėjomainų kolekcija, pomologinis sodas. Likusiame stočiai skirtos žemės plote auga išlyginamieji pasėliai.

  • Bandymų stotyje atliekami šių pagrindinių krypčių fundamentiniai ir taikomieji žemės ūkio moksliniai darbai:
  • agroekosistemų tvarumo ir intensyvinimo tyrimai;
  • rapsų agrocenozių ir poveikio dirvožemio derlingumui tyrimai;
  • dirvožemių fizikinių, cheminių savybių ir produktyvumo kitimo tyrimai ir vertinimas;
  • pasėlių formavimo ir derėjimo sąlygų optimizavimas ir ekologizavimas žemdirbystės priemonėmis;
  • lauko ir pievų augalų augimo, vystymosi ir derliaus formavimo tyrimai;
  • žaladarių paplitimo, žalingumo ir apsaugos priemonių tyrimai;
  • pagrindinių Lietuvoje prekinių augalų (cukrinių runkelių, kviečių, rapsų) technologijų tobulinimas, užtikrinant jų konkurencingumą vidaus ir užsienio rinkose;
  • žemės dirbimo suprastinimo, bearimio žemės dirbimo, ražieninės sėjos taikymo mūsų agroklimatinėmis sąlygomis agroinžinerinis ir ekonominis pagrindimas;
  • ekologinio ūkininkavimo būdų ir plėtros bei poveikio agroekosistemai tyrimai.

Bandymų stotyje didelis dėmesys skiriamas rapsų agrotechnikos tyrimams – vasarinių ir žieminių rapsų agrofitocenozių biopotencialo formavimosi dėsningumų, įtakos dirvožemio derlingumui nustatymui, atskirų technologinių parametrų optimizavimui kintančio klimato, įprastos ir ekologinės žemdirbystės sąlygomis.

Vykdo: kmynų pirminę sėklininkystę.
Parduoda: superelitines(A) kmynų “Gintaras”, rapsų sėklas.
Organizuoja: lauko dienas, seminarus, mokslines-praktines konferencijas.

Užsisakykite naujienlaiškį!
Sekite mus tinkle!

Fakultetai