Redakcijos kolegija

Redakcinė kolegija

Pirmininkas prof. habil. dr. Albinas KUSTA (aplinkos inžinerija ir kraštotvarka, Aleksandro Stulginskio universitetas)

Pirmininko pavaduotojai:

Prof. dr. Antanas Maziliauskas (aplinkos inžinerija ir kraštotvarka, Aleksandro Stulginskio universitetas)

Prof. habil. dr. Algirdas Motuzas (dirvotyra, agrochemija, Aleksandro Stulginskio universitetas)

Atsakingoji sekretorė dr. Aida ADAMAVIČIENĖ (Aleksandro Stulginskio universitetas)

Nariai:

Prof. dr. Vilija ALEKNEVIČIENĖ (ekonomika, Aleksandro Stulginskio universitetas)

Prof. dr. Jonas ČAPLIKAS (vadyba ir administravimas, Aleksandro Stulginskio universitetas)

Prof. habil. dr. Zenonas DABKEVIČIUS (agronomija, augalų apsauga, fitopatologija, Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro Žemdirbystės institutas)

Prof. dr. Darius DANUSEVIČIUS, Aleksandro Stulginskio universitetas (miškininkystė)

Prof. habil. dr. Pavelas DUCHOVSKIS (agronomija, Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro Sodiniinkystės ir daržininkystės institutas)

Doc. dr. Virginija GURSKIENĖ (aplinkos inžinerija ir kraštotvarka, Aleksandro Stulginskio universitetas)

Prof. habil. dr. Česlovas JUKNA (gyvulininkystė, veislininkystė, Lietuvos Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Veterinarijos akademija)

Dr. Žydrė KADŽIULIENĖ (Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro Žemdirbystės institutas, agronomija)

Doc. dr. Feliksas MIKUCKIS (aplinkos inžinerija ir kraštotvarka, Aleksandro Stulginskio universitetas)

Prof. dr. Kęstutis ROMANECKAS (agronomija Aleksandro Stulginskio universitetas)

Prof. habil. dr. Vidmantas STANYS (sodininkystė, selekcija, genetika, biotechnologija, Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro Sodininkystės ir daržininkystės institutas)

Prof. dr.  Dainius STEPONAVIČIUS (mechanikos inžinerija, Aleksandro Stulginskio universitetas)

Prof. habil. dr. Veronika VASILIAUSKIENĖ (agronomija, Lietuvos mokslų akademija)

Prof. habil. dr. Rimantas VELIČKA (agronomija, Aleksandro Stulginskio universitetas)

Prof. habil. dr. Narimantas ŽDANKUS (statybos inžinerija, Kauno technologijos universitetas)

Užsienio nariai:

Prof. Jukka Matias AHOKAS (energetikos inžinerija, University of Helsinky, Suomija)

Doc. Juhani ALANEN (sociologija, University of Jyväskylä, Finland)

Prof. dr. Leonid ANISKEVIČ (žemės ūkio technika, National Agricultural University, Ukraine)

Prof. D-H. Albrecht BEMMANN (miškotyra, Dresden University of Technology, Germany)

Prof. dr. Winfried DROCHNER (zootechnika, University of Hohenheim, Institute for Animal Nutrition, Germany)

Prof. Michael A. FULLEN (dirvotyra, agrochemija, University of Wolverhampton, United Kingdom)

Prof. dr. Viesturs JANSONS (aplinkos inžinerija ir kraštotvarka, Latvia University of Agriculture)

Prof. habil. dr. Heinz JEROCH (zootechnika, University of Hohenheim, Institute of Animal Nutrition, Germany)

Prof. habil. dr. Zdisław KAWECKI (agronomija, sodininkystė, augalų fiziologija, University of  Warmia and Mazury, Poland)

Prof. dr. Vitalij V. LAPA (dirvotyra, agrochemija, Institute of Soil Science and Agrochemistry, National Academy of Sciences of Belarus)

Prof. habil. dr. Baiba RIVŽA (ekonomika, Latvian Academy of Sciences)

Prof. dr. Karl STAHR (dirvotyra, University of Hohenheim, Germany)

Prof. habil. dr. Voldemārs STRĪĶIS (ekonomika, Latvia University of Agriculture)

Dr. Viktor TRAJKOVSKI (sodininkystė, Swedish Pomological Science Center)

Dr. Volkert WOLLESEN (dirvotyra, Hamburg University of Technology, Germany)

 

 

Užsisakykite naujienlaiškį!
Sekite mus tinkle!

Fakultetai