VAGOS 2010 m. 87(40)

Biomedicinos mokslai
Rita Asakavičiūtė,
Raisa Lisova
7
Ligita Baležentienė,
Evaldas Klimas,
Rolandas Bleizgys,
Arnoldas Užupis
Šiltnamio efekto mikrodujų emisija iš tręšiamo ekstensyvaus žolyno
13
Daiva Janušauskaitė,
Ona Auškalnienė,
Gabrielė Pšibišauskienė
19
Irena Kinderienė
Piktžolių kompozicijos pokyčiai javų su tarpiniais pasėliais (daugianarėse) bendrijose nelygaus reljefo eroduojamose dirvose
28
Regina Malinauskaitė
Kvapiojo baziliko (Ocimum basilicum L.) veislių derlumo palyginimas
36
Danguolė Nemeikšienė,
Aušra Arlauskienė,
Stanislava Maikštėnienė, Alvyra Šlepetienė
Anglies ir azoto sukaupimas skirtingų daugiamečių žolių biomasėje
41
Marija Railienė,
Aušra Čiplienė
Kviečių grūdų kokybės rodiklių įtaka tešlos fizikinėms ir technologinėms savybėms
51
Socialiniai mokslai
Vilija Aleknevičienė
58
Giedrė Ivavičiūtė,
Virginija Gurskienė
68
Feliksas Klupšas,
Vitalija Vanagienė
Vartotojų lojalumo ekologiškiems produktams didinimo priemonės
75
Daiva Rimkuvienė,
Nijolė Laurinavičienė,
Jurgis Laurinavičius
ES šalių žemės ūkio efektyvumo įvertinimas
81
Technologijos mokslai
Giedrius Baigys,
Petras Milius
Drenažo nuotėkis ir nitratų azoto išplovimas skirtingai dirbant žemę
90
Nijolė Bastienė,
Valentinas Šaulys,
Vaclovas Poškus
Brukšvų polderio naudojimo ekologiniai aspektai
100
Antanas Maziliauskas,
Inga Adamonytė,
Ramūnas Gegužis,
Vygintas Grinis
108
Recenzentai
 
114
Reikalavimai moksliniams straipsniams rengti
115
Užsisakykite naujienlaiškį!
Sekite mus tinkle!

Fakultetai