VAGOS 2010 m. 88(41)

Biomedicinos mokslai
Zita Brazienė,
Regina Repšienė,
Regina Skuodienė,
Elvyra Gruzdevienė,
Rūta Česnulevičienė,
Vilma Žėkaitė
Segetalinių augalų įvairovė vasariniuose miežiuose ir įvertinimas pagal Elenbergo indikatorinę skalę skirtingose Lietuvos vietovėse
7
Steponas Čiuberkis,
Danutė Karčauskienė,
Stasys Bernotas
Klimato kaita ir žemės dirbimo minimalizavimas Vakarų Lietuvos regione
14
Liudmila Kmitienė,
Audronė Žebrauskienė, Biruta Bartaševičienė,
Justina Šiuipienė
Vaistinio smidro (Asparagus officinalis L.) introdukuotų veislių ūglių derliaus ir maistinės kokybės įvertinimas
22
Donatas Končius,
Regina Repšienė
Papildomo tręšimo karbamidu įtaka žieminių kviečių derliui ir kokybei Vakarų Lietuvos agroklimatinėmis sąlygomis
31
Inga Liaudanskienė,
Alvyra Šlepetienė, Aleksandras Velykis
Fiziškai nestabilių dirvožemio organinės medžiagos frakcijų anglies pokyčiai dėl tausojamojo žemės dirbimo
38
Vilma Žėkaitė
Piktžolių konkurencija skirtingo konkurencingumo mišinių ir javų monopasėliuose
44
Socialiniai mokslai
Vilma Deltuvaitė
Rinkos struktūros–pelningumo tarpusavio sąsajos bankininkystėje: struktūros-elgsenos-pelningumo (SEP) hipotezės testavimas EBPO šalyse (anglų kalba)
50
Technologijos mokslai
Otilija Miseckaitė
Kritulių ir oro temperatūros įtaka sausinimo sistemų drenažu nuotėkio kiekiui
63
Miglė Vedrickaitė,
Lina Bagdžiūnaitė-Litvinaitienė
Antropogeninės veiklos įtaka Vilnios upės hidrologiniam režimui
71
Vilma Vertelkaitė,
Lina Bagdžiūnaitė-Litvinaitienė
79
Recenzentai
 
86
Reikalavimai moksliniams straipsniams rengti
87
Užsisakykite naujienlaiškį!
Sekite mus tinkle!

Fakultetai