Darbuotojų konkursai

Vadovaujantis Rektoriaus įsakymu Nr. 360 – PA, 2017 m. spalio 6 d. skelbiamas konkursas etatinėms vietoms užimti:

Agronomijos fakulteto

Agroekosistemų ir dirvožemio mokslų institute:

profesoriaus (agroekosistemų modeliavimas; agroekologija ir aplinkosauga),

docento  (piktžolių ekologija; agronominių tyrimų planavimas ir analizė),

lektoriaus (0,75 et.) (herbologija,; žemdirbystės sistemos).

Biologijos ir augalų biotechnologijos institute:

docento (0,5 et.) (augalų apsauga),

lektoriaus (0,5 et.) (fitopatologija, mikologija).

Žemės ūkio ir maisto mokslų institute:

profesoriaus (0,5 et.) (sodininkystė, genų inžinerija),

profesoriaus (augalinių maisto žaliavų cheminė sauga),

docento (augalinių produktų kokybės valdymas; maisto žaliavų perdirbimas; maisto chemija),

docento (maisto higiena, edukacinis visuomenės sveikatinimas).

Ekonomikos ir vadybos fakulteto

Ekonomikos, apskaitos ir finansų institute:

docento (0,25 et.) (draudimas ir bankininkystė);

lektoriaus (0,5 et.) (vietos ekonomika; regionų ekonomika).

Verslo ir kaimo plėtros vadybos institute:

docento (kaimo socialiniai tyrimai; regionų infrastruktūros valdymas ir konkurencingumo vystymas; kaimo informacinės sistemos),

docento (aplinkosaugos ir statybos teisė; finansų ir sutarčių teisė).

Miškų ir ekologijos fakulteto

Aplinkos ir ekologijos institute:

profesoriaus (aplinkos kokybės vertinimas; ekohidrologija; aplinkos tarša),

profesoriaus (miško ekologija; darnus miško ūkio vystymasis; miško fitocenozių tyrimo ir statistinės analizės metodai),

profesoriaus (0,5 et.) (bendroji ir neorganinė chemija),

docento (bendrijų ekologija; ekologinė etika ir darnus vystymasis; aplinkos bioindikacija),

vyriausiojo mokslo darbuotojo (0,75 et.) (ekologija ir aplinkotyra).

Aplinkos technologijos cheminių ir biocheminių tyrimų laboratorijoje:

vyriausiojo mokslo darbuotojo (0,5 et.) (aplinkos inžinerija).

Miško biologijos ir miškininkystės institute:

profesoriaus (miško žvėrelio ir paukščių biologija; ekologinė miškininkystė),

docento (kraštotvarka; kraštovaizdžio ekologija).

Vandens ūkio ir žemėtvarkos fakulteto

Hidrotechninės statybos inžinerijos institute:

docento (hidrotechnikos statinių kompiuterinis projektavimas; statybinė mechanika).

Vandens išteklių inžinerijos institute:

docento (geografinė informacinė sistema; mokslinių tyrimų metodologija; urbanistinė hidrologija),

docento (0,5 et.) (poveikio aplinkai vertinimas ir taršos prevencija),

docento (0,75 et.) (vandens ūkio statybos darbų technologija; vandens ūkio statybos procesų optimizavimas).

Žemėtvarkos ir geomatikos institute:

profesoriaus (žemėtvarka, aplinkos inžinerija),

docento (nekilnojamojo turto kadastras ir registras; teritorijų administravimas ir teisė; saugomų teritorijų kraštotvarka; urbanistinė žemėtvarka),

lektoriaus (žemės kadastras; kaimo plėtros žemėtvarka; žemėtvarkos vadyba; kompleksinis kaimo vietovių planavimas).

Žemės ūkio inžinerijos fakulteto

Žemės ūkio inžinerijos ir saugos institute:

Profesoriaus (mechanika; matematinis modeliavimas),

Profesoriaus (žemės ūkio mašinų technologiniai procesai),

docento (inžinerinė vadyba; aplinkosaugos inžinerinės vadybos sistemos),

docento (0,25 et.) (žemės ūkio technologijos ir technika; žemės ūkio technologinių procesų valdymas).

Kultūrinės komunikacijos ir edukacijos centro

Kalbų katedroje:

lektoriaus (verslo anglų kalba; specialybės anglų kalba (žemės ūkio ir biomedicinos mokslų)),

lektoriaus (verslo anglų kalba; specialybės anglų kalba (inžinerijos ir technologijos mokslų)).

Filosofijos, psichologijos ir profesinės edukologijos katedroje:

docento (0,5 et.) (psichologija; lyderystė ir vadovavimo psichologija; socialinė psichologija),

lektoriaus (0,5 et.) (pedagogikos pagrindai; šeimos pedagogika; dalykų dėstymo metodika).

Matematikos, fizikos ir informacinių technologijų centre:

lektoriaus (0,5 et.) (informatika),

lektoriaus (0,5 et.) (matematika, tikimybių teorija ir matematinė statistika).

Prašymus ir kitus dokumentus (konkurso organizavimo tvarka – universiteto tinklalapyje „Kita veikla-Darbuotojų konkursai“) dalyvauti konkurse pateikti Rektoriaus vardu iki 2017-11-05 adresu: ASU Personalo vystymo ir valdymo skyrius (c. r. 203 kab.), Studentų g. 11,  Akademija, Kauno r. Informacija teikiama tel. 8 37 75 22 22.

Užsisakykite naujienlaiškį!
Sekite mus tinkle!

Fakultetai