Taryba

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo 20 straipsnio 3 dalimi (Žin., 2009, Nr. 54-2140; 2012, Nr. 13-554), Aleksandro Stulginskio universiteto statuto 18 – 19 punktais (Žin., 2010, Nr. 129-6578; 2011, Nr. 80-3899), ASU studentų atstovybės neeilinės ataskaitinės ir rinkimų konferencijos nutarimu (protokolas 2015-11-16), ASU akademinės bendruomenės susirinkimo nutarimu (protokolas 2015-11-25) ir ASU senato nutarimu (protokolas Nr. 550, 2015-12-22),

skelbiu Aleksandro Stulginskio universiteto Tarybos sudėtį:

Aleksandro Stulginskio universiteto Tarybos nariai, skirti studentų atstovybės:

  1. Vytenis Natanas – Buvęs Aleksandro Stulginskio universiteto Studentų atstovybės prezidentas.

Aleksandro Stulginskio universiteto Tarybos nariai, skirti Universiteto akademinės bendruomenės:

  1. Dr. Edmundas Bartkevičius – Aleksandro Stulginskio universiteto Miškų ir ekologijos fakulteto dekanas.
  2. Dr. Vidmantas Butkus – Aleksandro Stulginskio universiteto prorektorius.
  3. Dr. Astrida Miceikienė – Aleksandro Stulginskio universiteto Ekonomikos ir vadybos fakulteto dekanė.
  4. Dr. Vaclovas Bogužas – Aleksandro Stulginskio universiteto Agroekosistemų ir dirvožemio mokslų instituto direktorius.
  5. Dr. Algirdas Radzevičius- Aleksandro Stulginskio universiteto Hidrotechninės statybos inžinerijos instituto direktorius.

Aleksandro Stulginskio universiteto Tarybos nariai, atrinkti viešo konkurso būdu ir skirti įvertinus Aukštojo mokslo tarybos atliktą kandidatų vertinimą:

  1. Edvardas Makelis – Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos direktorius (skirtas ASU studentų atstovybės).
  2. Pranas Dailidė – „Dojus agro“ valdybos pirmininkas (skirtas ASU Senato).
  3. Arūnas Svitojus – Baltijos labdaros fondo direktorius (skirtas ASU Senato).
  4. Benjaminas Žemaitis – UAB „Novameta“ valdybos pirmininkas, Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų prezidentas (skirtas ASU Senato).

Senato pirmininkas Rimantas Velička

Užsisakykite naujienlaiškį!
Sekite mus tinkle!

Fakultetai